PASSARD 900 حاصل 17 سال تلاش و تحقيق مداوم متخصصين شركت مديس الكترونيك مي باشد ، كه دست يابي به دانش فني ، طراحي و توليد آن در ايران را ، مديون مساعدت و همياري مديران محترم سازمانها و نهاد هاي دولتي و نظامی هستيم .

ويژگي هاي اين گيت ، نسبت به انواع مشابه خارجي

 • داراي ضمانت يك ساله و خدمات بعد از فروش دائم كه يكي از مهمترين فاكتورهاي مطرح در استفاده از تجهيزات فني است ميباشد .
 • بهاي آن به نسبت قابل ملاحظه اي كمتر از انواع مشابه خارجي است .
 • مشكلات ثبت و سفارش و دريافت مجوز ترخيص و هزينه هاي بيمه ، حمل و گمركي كالاهاي وارداتي را ندارد .
 • زمان سفارش و دريافت آن به نسبت گيت هاي خارجي به مراتب كمتر و در مواردي بلافاصله ميباشد .
 • توسط هموطنان شما طراحي و توليد گرديده ، لذا خريد آن باعث حمايت از صنعت داخلي و عدم خروج ارز ، از كشور ميگردد .
alt

اساسي ترين نكته فني قابل توجه در طراحي بخش الكترونيك اين گيت استفاده همزمان از هر دو روش متداول تشخيص فلز (PLL. و PD. ) مي باشد ، زيرا تحقيقات فني نشان داده است كه در انواع گيت هاي خارجي ، تنها يكي از اين دو روش براي تشخيص فلز همراه عابر مورد استفاده قرار گرفته است و به همين دليل اين گيت ها ، حسب سيستم مورد استفاده در آن ، در تشخيص برخي از فلزات FERROUS –NON و يا وسائل و اشياء ساخته شده از تركيب فلزات FERROUS وFERROUS –NON ، در موارد خاصي از خود ضعف نشان مي دهند ، حال آنكه در PASSARD 900 اين ضعف اساسي به دليل استفاده از هر دو روش ياد شده ، تحت كنترل يك سيستم پردازشگر ، كاملا برطرف گرديده است ، همچنن استقرا اكثر گيت هاي اروپايي و آمريكايي در اماكن نزديك به ترانس هاي مبدل برق و كابل هاي فشار قوي به دليل تاثير ميدان هاي الكترومغناطيس موجود در محيط بر سيستم الكترونيك آنها ، با محدوديت هاي بسيار زيادي همراه مي باشد در حالي كه PASSARD 900 نسبت به اينگونه عوامل تاثير گزار محيطي كاملا ايزوله بوده و در هرشرايطي بدون محدوديت تنظيم ضريب حساسيت قابل نصب و استفاده مي باشد .

حال اگر بيان برتري هاي گيت PASSARD 900 را خود ستايي تعبير نفرماييد بايد گفت اين گيت يكي از پيشرفته ترين نمونه هاي موجود در ميان انواع مشابه خود ميباشد ، زيرا اولين گيت صد در صد هوشمندي است كه نسبت به نسلهاي قبلي خود از ويژگيها و امكانات بسيار پيشرفته تري برخوردار ميباشد ، و به همين دليل ، چه از نظر ظاهري و ساختار فيزيكي و چه از نظر سيستم هاي الكترونيكي با انواع مدل هاي قديمي خود قابل مقايسه نميباشد .


خصوصيات فني مهندسي گيت PASSARD 900

فهرست برخي از مشخصات سيستم مديريتي گيت

داراي سيستم رمز 4 رقمي براي دسترسي به كل اطلاعات توسط مسئول حفاظت سازمان 4 Digit Password for the direct selection of the security level by security management
داراي سيستم رمز 4 رقمي براي دسترسي به اطلاعات ضروري توسط مسئول گيت 4 Digit Password for the access of the necessary information by user
قابليت تعويض شماره هاي رمز رديف 1 و2 براي مسئول حفاظت ورديف 2 براي مسئول گيت Passwords in the line 1 & 2 are changeable by security management and line 2 by user
داراي قابليت تنظيم ، سطح دسترسي مسئول گيت به برنامه هاي ضروري توسط مسئول حفاظت Selectable ability for user accessing of the necessary information by security management
امكان تنظيم دستگاه ، با استفاده از سيستم كنترل از راه دور Capability of Selectable ability whit rimot controler
قابليت تنظيم خودكار ، برحسب شرائط محيط نصب با استفاده از برنامه AUTOSET Automatic Tuning by usage of AUTOSET program
قابليت تنظيم ضريب حساسيت كشف با امكان 100 پله ( از 01 الي 99 ) Selectable sensitivity up to 100 levels
قابليت تنظيم ضريب حساسيت هريك از سنسورهاي گيت بطورمستقل ، با امكان 100 پله ( از 01 الي 99 ) براي هرسنسور selectable sensitivity for each sensor up to 100 levels individually
امكان شناسائي ، نمايش و اعمال حداقل ضريب حساسيت براي هر وسيله مشخص فلزي بصورت خودكار Identify, Monitoring and Defining the Min. sensitivity level for any Metallic object automatically
امكان اندازه گيري و نمايش حد اكثر ضريب حساسيت ، با توجه به شرائط محيط نصب بصورت خودكار Measuring and Monitoring of the Max. sensitivity level depend on the environmental situation automatically
قابليت غير فعال كردن هريك از سنسورهاي گيت بطورمستقل Inactivation ability of any sensors individually
قابليت انتخاب بهترين فركانس كار توسط سيستم با توجه به پارازيت هاي محيطي بصورت خودكار Automatic selection of the best Frequency channel according to the environmental noise
قابليت انتخاب 5 كانال فركانسي متفاوت در 5 پله ( 01 الي 05 ) Selection of 5 different Frequency channel
قابلت اندازه گيري و نمايش دامنه پارازيت محيطي براي هريك از 8 زوم بطور مستقل Measuring and Monitoring of environmental noise level for each zoom individually
قابليت تنظيم سطح صداي آلارم در 10 سطح متفاوت از 0 ( سكوت ) الي 9 Tuning of 10 different Alarm level from 0 to 9
قابليت تنظيم تن صداي آلارم در 10 سطح از 1 الي 9 Tuning of 10 different Alarm tone from 0 to 9
قابليت تنظيم زمان پخش صداي آلارم در 10 سطح از 1 الي 9 Tuning of 10 different Duration Alarm time from 0 to 9
قابليت تنظيم سرعت عبور عابرين از درون گيت با سرعت 01/0 متر الي 3 متر برثانيه و نمايش آن از 0 ( كند ) الي 9 Selection of 10 detection Speed level from 1cm/s to 3 m/s
امكان نمايش محل فلز غير مجاز در امتداد طول بدن عابر 8 زوم Displaying the location of metal object at the height intercepted inside the passageway 8 zom
امكان استفاده همزمان ازچند گيت در كناريكديگر بصورت بي سيم Automatic synchronization without cables
داراي پك باطري 24 ولت 5/4 آمپرساعت در داخل سيستم جهت مداومت كار ( براي 90 دقيقه ) در زمان قطع ناگهاني برق 24v/4.5 Ah internal Battery For 90min. emergency working at the lack of mains power
امكان مشاهده : شماره فني ، سال ساخت دستگاه و مدت زمان كار كرد دستگاه Monitoring for : Serial number , Manufacturing date of the system and Working time
امكان نمايش تعداد افراد عبور كرده از گيت با قابليت ثبت : تعداد افراد وارد شده ، تعداد افراد خارج شده و نتايج آماري آن و قابليت تنظيم اعلام خبر كشف فلز برحسب جهت عبور عابرين Displaying and saving the number of the Passages : Input / Output and Statistical analysis & Selection of detecting alarm according to passage direction
امكان اتصال 1 الي 12 گيت به كامپيوتر بصورت شبكه ، براي تنظيم كليه پارامترهاي هرگيت بوسيله كامپيوتر Capability of connecting 1 up to 12 GATE to Computer networking in order to adjust all the parameters

مشخصات و مزاياي فني

مشخصات و مزاياي فني TECHNICAL FEATURES
ابعاد هندسي : طول پهنا قطر
 1. ابعاد كلي گيت : 222 82 65 سانت
 2. ابعاد محل عبور : 195 70 65 سانت
Dimensions : H W D
 1. EXTERNAL 222 82 65 Cm
 2. INTERNAL 195 70 65 Cm
سيستم الكترونيك : تركيبي Electronic System : PLL. & PD.
فركانس كار : از 100 الي 200 هرتز Frequency : 100 HZ TO 200 HZ
سيستم اعلام خبر :
 • سمعي - بيزر
 • بصري - بارگراف
  • هشت نمايشگر ستوني تعيين كننده محل فلز در طول بدن عابر
  • نمايشگر نسبي اندازه فلز همراه عابر توسط نمايشگر ماتريسي
Alarm systems :
 • Acoustic Signaling : Speaker
 • Visual – With Capability of
  • Multiple location luminous bar
  • Displaying the size of metal by the Matrix display
منبع تغذيه با امكانات :
 1. استفاده از برق شهر 220 ولت 50 سيكل با تولرانس 20%
 2. با سيستم باطري بكاپ 24 ولت براي 90 دقيقه مداومت كار سيستم
Power supply – With Capability of :
 1. 220 V ( +/- 20% ) 50 HZ
 2. 24v Back up Battery For 90 Minutes operation
حداكثر توان مصرفي سيستم : 50 وات Max. Power Consumption : 50 W
ميزان درجه حرارت و رطوبت نسبي محيط كار سيستم :
از 15- الي 50+ سانتيگراد و رطوبت تا 95%
Temperature & Relative Humidity :
From –15 to +50 C & 0 - 95% Humidity